Nito lønnsstatistikk

Hva er gjennomsnittslønn for ingeniører siste tre år? Medlemmer kan logge inn og utføre avanserte . Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! Det er viktig å forhandle lønn når du skal inn i din første jobb – den er førende for din lønnsutvikling. I 20deltar NITO i forhandlinger om tariffavtalene/overenskomstene.

I tillegg forhandles det om lønnsregulering. I de fleste tilfeller forhandles lønn kun lokalt.

En kvinnelig ingeniør med år ansiennitet som jobber i spekter helse tjener i snitt 41kr per år. Basert på rapporteringer til NITOs lønnsstatistikk . Avtalefestet og individuelt tilpasset lønn, lokal lønnsdannelse og handlingsrom er viktig for medlemmer og tillitsvalgte. Nominell lønnsøkning og reallønnsøkning for Nito-medlemmer i privat sektor fra 2011-2015.

Ingeniørlønningene øker mer enn sivilingeniørenes. Lønnsutviklingen er likevel langt lavere enn på flere år. Nå har også Nito offentliggjort lønnsstatistikken for offentlig sektor i 201 og det er liten tvil om hvem som kommer dårligst ut av fjoråret.

Med utgangspunkt i Nitos lønnsstatistikk for privat sektor ser vi at lønnsveksten fra 20til 20var formidabel – mellom og prosent hvert år.