Norsk for fremmedspråklige elever digitale ressurser

Noen av de norske ressursene er utarbeidet med tanke på elever som har norsk som. Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder som en del av .

Opplegget er laget for ungdomsskoleelever, men vi tror at det kan være nyttig for voksne. Nettsted for elever og lærere hvor de kan lære å lage digitale fortellinger. Kan brukes til elever med læringsvansker, elever med norsk som andrespråk, osv.

PP-rådgivning og undervisning i videregående skole i fagene norsk, engelsk og.

Kunnskapsdepartementet har innført ny læreplan i norsk for minoritetselever. Dessverre kan ikke Analyse benyttes sammen med digital stemme eller . Jeg har tidligere hatt elever innen voksenopplæring med fremmedspråklig bakgrunn og opplevd at bruk av digitale verktøy har vært en ressurs i . Godt Sagt Bildeordbok, digital utgave (pdf). Den er også nyttig for fremmedspråklige elever som vil trene norsk på egen hånd.

Her på berget : samfunnsfag og norsk for fremmedspråklige elever. Norskboka med beskrivelse og bruk av digitale verktøy i norsk. En omfattende ressurs fra NDLA Norsk Digital LæringsArena (vgs).

Gode drill- og leseoppgaver for fremmedspråklige og andre. Intensive kurs – norsk for fremmedspråklige, matematikk og naturfag. Læreren kan følge med på hva elevene har gjort, hva de har fått til og hvor lang tid de bruker.

Link til ressurser av tiltaket, publikasjoner, rapporter, annet:. Digitale ferdigheter; Verktøy; Tester og kartlegging; Læremidler; Metoder og. Ressurser for å gi voksne opplæring i digitale ferdigheter. Nettsiden kjører PedIT CMS publiseringsløsning og bruker bilder . Norskopplæring for elever som har en rettighet, finansieres over offentlige budsjettter, og.

Man kan også velge mellom digitale og papirbaserte. Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter. Skolen må bli flinkere til å lære elevene å bruke ordbok i norsk, mener.

Gjennom dette ville elevene måtte tenke gjennom mange aspekter ved film som. Filmene skulle også bli en ressurs for fremmedspråklige, slik at de kunne kikke. Dette prosjektet vil kreve digitale ferdigheter knyttet til flere . ADHD eller andre kognitive problemer, eller fremmedspråklige elever.

Fra 20har elevene mulighet til å bruke SNL under eksamen.