Norsk for fremmedspråklige oppgaver

Grammatikk – nivå Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger. Et gratisk norskkurs på nett der du navigerer deg gjennom ulike kapitler og løser oppgaver.

Oppgaver og øvinger til boken Håndbok i grammatikk. Universitetet i Oslo – Norsk grammatikk for fremmedspråklige studenter. Intro – oppgaver til samfunnsfag (også med en rekke morsmål) Hurra for 17.

Dette nettstedet er et supplement til læreverket Norsk grammatikk.

Her finner du en del oppgaver som du kan øve deg på. Hvis du ikke finner det du leter etter, prøv et annet nivå. Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold. Her kan du laste ned norskoppgaver som passer for 4. Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett.

Andre gratis tilgjengelige oppgaver/læreverk på nett.

Grammatikk Ordklassene med fine interaktive oppgaver. Beregnet for fremmedspråklige, men knakende god for alle. Ordforklaringer på norsk, sammensetninger, eksempler på bruk i tekst.

Blant annet en Nettgrammatikk med oppgaver. Nettstedet er utviklet i 20av Kirsti Mac Donald (Norsk for internasjonale studenter) og Rolf Guescini (programmering). Konsept følger fagplanen i norsk som andrespråk videregående, men kan også. I løpet av kursene vil du hele tiden bli presentert for interaktive oppgaver.

IKT- VERKTØY I NORSK Norskboka med beskrivelse og bruk av digitale verktøy i norsk. Gode drill- og leseoppgaver for fremmedspråklige og andre. Her finner du linker til øvelser med preposisjoner i norsk. Eventyr og sagn Her finner du de fleste norske foleeventyrene og mye stoff om vikingtida.

Lær norsk ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver. Oppgaver til læreverket Her bor vi, norsk og samfunnskunnskap for voksne. Oppgaver til læreverket Her på berget, norsk med samfunnskunnskap for .