Norsk for utlendinger ntnu

Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn til trinn 4. I tillegg tilbys det et kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen . Søkere til Norsk for utlendinger deles inn i to hovedkategorier: 1. Søkere med NTNU-tilknytning: Dette gjelder fast administrativt ansatte, vitenskapelige ansatte, . Noen av emnene kan med fordel belyses gjennom litterære tekster. Studentene skal gjennom denne undervisningen få et innblikk i moderne norsk samfunnsliv .

Kurset er på begynnernivå og tilsvarer den første halvdelen av trinn 1. Det tar for seg både grunnleggende norsk grammatikk og praktisk bruk av språket, muntlig . De skal bli gjort kjent med utviklingstrekkene i nyere norsk språkhistorie (dvs. fra det 19. århundret og framover), og de skal kjenne hovedtrekkene i de norske . Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge.

Institutt for språk og litteratur planlegger å øke kapasiteten på språkkurset Norsk for utlendinger med inntil hundre plasser. Hun er en i gruppen som tok utfordringen med å lage et nettbasert norskkurs for utlendingene som kommer til Trondheim og NTNU. NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Erfaring fra undervisning i norsk for utlendinger, fortrinnsvis på universitets- eller høgskolenivå.

Universitetslektor i norsk for utlendinger. Det lyses ut en fast stilling i 1 ved NTNUs Institutt for språk og litteratur (ISL). A) Det er forskjell på norsk og russisk kultur. Alle vet at innvandrere ofte snakker norsk med en tydelig aksent. Men har du tenkt over hvordan de snakker og hvorfor det er slik?

NTNU – Det skapende universitetVed NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan . Her får man et skråblikk på nordmenn og norske tradisjoner ved. Forskrift om opptak til studier ved NTNU. Opptak til trinndelte kurs i norsk for utlendinger ved NTNU.