Norsk grammatikk regler verb

Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Sterke – uregelmessige – verb har ikke endelse i preteritum. Preteritum og presens perfektum av regelrette verb.

BufretLignendeNorsk minigrammatikk – bokmål. Den norske grammatikken omfatter ti ordklasser:. Vi kan kjenne igjen verbene ved at vi som regel kan sette å foran dem i . For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk.

Norsk som andrespråk som gir teoristoff og mange flere oppgaver om hvert emne. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Ifølge regelen skulle disse substantivene ha fått endelse i ubestemt.

Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt. I samsvar med norsk talemål står eigedomspronomenet til vanleg etter substantivet: . Grammatikk – nivå Grammatikk for nybegynnere. Oppgaver i substantiv, pronomen, verb, adjektiv, tall og mengder, prepropisjoner og adverb, setninger.

Referanse: Hva er vanskelig i grammatikken?

Om verblisten du finner på de neste sidene. Listen inneholder de fleste verb som er brukt i lærebøker i norsk for utlendinger. På norsk danner vi presens og preteritum på denne måten. Konsept er interaktiv norskopplæring, med bl. Verb som får en endelse(stavelse) i preteritum kalles svake verb, og verb som ikke.

Emner: Grammatikk, Verb, Å lære norsk som andrespråk . På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens,. En serie ved Bente Bergesen som er lærer på Johannes Læringssenter. Dette er en liste over sterke verb i bokmål.

En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en .