Norsk grammatikk substantiv

Substantiv på norsk kan ha tre kjønn: Hankjønn: en gutt, en bil, en sofa, en elg,. Emner: Grammatikk, Substantiv, Å lære norsk som andrespråk . Den norske grammatikken omfatter ti ordklasser: substantiv (bil, frukt, Jenny).

Du kan bøye substantiv i entall og flertall og i ubestemt og bestemt form. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du . Regelrette substantiv (intetkjønn) med to former i ubestemt form flertall. Oppgavene i denne delen tar for seg: artikkel; bøyning av substantiv; bestemt eller ubestemt form; sammensatte substantiv; å lage sammensatte ord.

Uregelrette substantiv (Irregular nouns). Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. I noen språk har substantiv grammatisk kjønn.

Ord som er tilknyttet et substantiv har da forskjellige former avhengig av kjønnet på substantivet. I samsvar med norsk talemål står eigedomspronomenet til vanleg etter substantivet: .