Norsk hjertestansregister

Norsk hjertestansregister kan på bakgrunn av denne forskriften samle inn opplysninger om pasienter som får hjertestans uten samtykke fra pasienten. Norsk hjertestansregister publiserer to kvalitetsindikatorer i samarbeid med Helsedirektoratet; Hjerte-lunge-redning startet av tilstedeværende og Vellykket . Det nye atlaset er det første som er basert på tall fra et kvalitetsregister.

Figur viser områder av landet hvor helseforetaket leverte data til hjertestansregisteret for hele året (grønn) eller deler av året (rosa) for årene 2013-2015. Siden 20er det jobbet med en klargjøring av definisjonene og oppretting av nye registre i hele Europa. I oktober 20samlet europeiske land . For 20kan registeret ikke rapportere på telefonveiledet HLR fra AMK, da AMK sentralene ikke rutinemessig leverer data til Norsk hjertestansregister.

Norsk hjertestansregisteret er et kvalitetsregister som er en del av Nasjonalt register over. Formålet med Norsk hjertestansregister er å monitorere kvalitet på. Det er rapportert inn 15tilfeller med plutselig, uventet hjertestans utenfor sykehus i 2014. I 20rapporterte av helseforetak til Norsk hjertestansregister . Norsk Hjertestansregister, det ble markert med offisiell åpning i forkant av Skandinavisk Akuttmedisin 20på . Ingvild Tjelmelan leder for Norsk hjerteregister Onsdagsmøte 13. Bakgrunn Norsk hjertestansregister ble opprettet i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) i 200 og fikk status som . Norsk hjertestansregister starter nå innsamlingen av informasjon om pasienter, som rammes av hjertestans inne på sykehus.

Norsk hjertestansregister skal bidra til å forbedre kjeden som redder liv.

Fellessamling for Norsk hjertestansregister. Helsepersonell er pålagt å registrere hjertestans i Norsk hjertestansregister. Likevel er bare én av tre pasienter med hjertestans på . Registerets offisielle navn Navn: Norsk hjertestansregister Kortnavn: NorHSR Engelsk navn: Norwegian Cardiac Arrest . Avtale om drift og forvaltning av Norsk hjertestansregister.

Med hjemmel i Hjerte- og karregisterforskriften §§ 1-og 4~og í henhold til . Sveriges nasjonale hjertestansregister rapporteres en bedring fra til i. Hjertestans slik det er definert i Norsk hjertestansregister:. Vi ønsker å bli flinkere på å behandle pasienter som får hjertestans, slik at flere overlever, sier Ingvild Tjelmeland. Hun er leder for Norsk hjertestansregister.

Dermed blir de ikke registrert i Norsk pasientregister (NPR), som er viktig for å vurdere dekningsgraden i hjertestansregisteret.