Norsk verb liste

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø, Home. Gruppe, Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum, Imperativ, English. Teach, Learn å løfte løfter løftet løftet. Engelsk adlyde adlyder adlød har adlydt obey anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend. Om verblisten du finner på de neste sidene.

Listen inneholder de fleste verb som er brukt i lærebøker i norsk for utlendinger. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Dette er en liste over sterke verb i bokmål.

En del verb kan ha både sterk og svak bøyning. De formene som er svake, er merket med en . See a more complete list of verbs in Norwegian Verbs and Essentials of Grammar (pages 137-148). Sterke verb har vanligvis ikke endelse i preteritum. Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv.

Sterke – uregelmessige – verb har ikke endelse i preteritum. Det betyr at verbets form forteller når ting skjedde. Her skal jeg fortelle om de viktigste verbtidene; infinitiv, presens . I samsvar med norsk talemål står eigedomspronomenet til vanleg etter. Nedanfor finn du ei liste med tradisjonelle nynorske avløysarar for verb med slike . S-verb på bokmål er verb som i infinitiv og bøyde former ender på -s: bes , finnes , møtes , sies. Liste over en del s-verb med full bøyning.

Her finner du en liste med de vanligste uregelmessige verbene. Presensformen er bare skrevet inn hvis den ikke er regelmessig. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte . Most Common Words (Norsk) – Irregular Verb Conjugations List 2. Kjennetegnet for disse verba er at preteritum og perfektum. Konjunktiv uttrykker ønsker og oppfordringer og brukes ikke mye i moderne norsk.

Bøying av verbet to listen’ – engelske verb i alle tempus med bab.