Norskkurs for innvandrere på nett

Vi har laget en oversikt over en rekke ressurser for norskopplæring på nett. De kan brukes av alle som vil lære norsk eller av opplæringssteder som en del av . Du lærer både norsk språk og om norsk kultur. BufretLignendeDu er her: Hjem For innvandrere og fremmedspråklige. Et gratisk norskkurs på nett der du navigerer deg gjennom ulike kapitler og løser oppgaver.

Nå kommer et nytt norskkurs som du kan ta på internett. Det er for innvandrere som trenger å lære seg norsk og samfunnskunnskap.

Arbeidsinnvandrere er den største gruppen av innvandrere som kommer til Norge. Ordforklaringer på norsk, sammensetninger, eksempler på bruk i tekst. Lær norsk fortere med disse nettspillene! Dette nettstedet er et supplement til boka Praktisk norsk 1. Rapporten Innvandrere på nett er en analyse av innvandreres digitale kompetanse.

Tilbyr godkjente nettbaserte norskkurs med veiledning. Bestill godkjent norskopplæring på CampusOnline. Våre språkkurs inkluderer Migranorsk og Veien . NorskPluss er et digitalt læremiddel for deg som vil lære norsk på nett.

New Norwegian language courses (evening and online) start in January 20(week 3) – Nye norskkurs (kveld og nett) starter i januar 20(uke 3). Ta med papirer som viser oppholdstillatelsen din/oppholdskort, og legitimasjon med bilde. Kan jeg søke norskkurs på nett eller over telefon?

Norsk Nettskole er datterselskap av AV-senteret, et senter som tilbyr ulike. Innvandrere som har rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og. Det finnes tilbud om norskopplæring både på nett, på arbeidsplasser og i klasserom. Opplæring i norsk språk, samfunn og kultur. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger/innvandrere som har . Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i Norge, skolesystemet,.

Nettkurset i samfunnskunnskap er for deg som er omfattet av. Et komplett nettkurs for unge og voksne innvandrere på nivå A A B Bog C1. Nettbasert norskkurs for minoritetsspråklige unge og voksne som skal ta . Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge.

Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold.