Norskkurs for innvandrere

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs på mange nivå i norsk for voksne innvandrere. Norskkursene er på dag – eller kveldsti og på flere steder i . Hvis du har fått familieinnvandring med en ektefelle, registrert partner eller samboer som er norsk eller nordisk statsborger, eller en person som har permanent .

Introduksjonsloven Introduksjonsloven gjelder for mange innvandrere som har fått sin første oppholdstillatelse 1. Ressurser for lærere i norskopplæringen som gir opplæring til voksne innvandrere etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Noen av innvandrerne har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring.

Noen av dem har plikt til å gjennomføre opplæringen. Hvis du har fått oppholdstillatelse som gir rett til gratis norskopplæring, har du år på å ta 6timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap . Voksne innvandrere i Norge har rett og plikt til å gjennomføre minimum 3timer norskopplæring. Kursene i Norsk for utlendinger består av trinndelte kurs fra trinn til trinn 4. I tillegg tilbys det et kortkurs på nybegynnernivå som tilsvarer den første halvdelen . Undervisningen tilbys både på dagtid og kveldstid. På dagtid er det kurs på flere nivåer med inntak etter kartlegging. Alle med rett eller rett og plikt som ønsker varig oppholdstillatelse i Norge, må gjennomføre 6timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap . Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger/innvandrere som har oppholdstillatelse som gir rett og plikt til norskopplæring får opplæring gratis.

Innvandrere som har fått sin første oppholdstillatelse fra og med 1. Kommunen sørger for introduksjonsprogram etter dette kapittel til nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen. Universitetet i Bergen tilbyr norskkurs for flyktninger og innvandrere med permanent oppholdstillatelse og som har en utdanningsbakgrunn som . Nå kommer et nytt norskkurs som du kan ta på internett. Det er flere og flere innvandrere som bruker våre flerspråklige tilbu forteller Kirsten . Dersom du lurer på om du har rett til gratis norskopplæring: se menyvalget Sola voksenopplæring – norsk for innvandrere Hvis du ikke har rett til gratis kurs, . Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Er du innvandrer mellom og år og har oppholdstillatelse som grunnlag for . CALST – Datastøttet lytte- og uttaletutor for norsk. Innvandrere som har rett og plikt eller bare plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan i visse .