Norskopplæring for innvandrere

Hvis du har fått familieinnvandring med en ektefelle, registrert partner eller samboer som er norsk eller nordisk statsborger, eller en person som har permanent . Flyktninger og andre innvandrere kan ha rett til ulike typer opplæring. Rett og plikt til norskopplæring vil fortsatt gjelde.

Oslo Voksenopplæring tilbyr kurs på mange nivå i norsk for voksne innvandrere. Norskkursene er på dag – eller kveldsti og på flere steder i . Noen av innvandrerne har rett og plikt til å få gratis opplæring i norsk og. Det er også mulig å få innvilget flere timer med gratis norskopplæring.

Introduksjonsloven gjelder for mange innvandrere som har fått sin første. I løpet av 20deltok 1personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere – en økning på prosent fra . I løpet av 20deltok 5voksne innvandrere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette var 8flere deltakere enn året før, og de . Kommunen sørger for introduksjonsprogram etter dette kapittel til nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen. Voksne innvandrere i Norge har rett og plikt til å gjennomføre minimum 3timer norskopplæring. Tilflyttingsprosjektet i regi av Nordland fylkeskommune har utarbeidet oversikt over norskopplæring for ulike grupper innvandrere i Nordland.

Logo for Voksenopplæringen i Lebesby kommune. Lebesby kommune er pliktig til å tilby norskopplæring for .

Bilde: Norskopplæring, undervisning for innvandrere på Rosenhoff Opplæringssenter, Rosenhoff skole. Norskopplæring, undervisning for innvandrere på . Frivilligsentralen får mange henvendelser om hjelp til å lære norsk. Dette kan være personer som kommer for å jobbe i Norge, . Fønix Integrering gir opplæring for voksne innvandrere, flyktninger og asylsøkere både på dagtid og ettermiddag/kveld. Vi gir opplæring av voksne innvandrere i norsk med samfunnskunnskap.

Undervisningen foregår i våre lokaler i Skaialuft. I tillegg inneholder den en oversikt over enkelte tilbydere av norskopplæring for voksne i Nordland. Oversikten gir et innblikk i ulike typer tilbud i . Norskopplæring for innvandrere er sammensatt.

Her finner du informasjon om muligheter, rettigheter og plikter. Stortinget en ny tilskuddsordning til obligatorisk opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Bruk av IKT i norskopplæringen av voksne innvandrere har positive effekter. Størst utbytte har de med kompetanse fra tidligere, men også analfabeter har vist . Registrering av nye elever til norskopplæring for voksne innvandrere og flyktninger ved Nygård skole starter 8.