Norskprøve 1 eksempel

Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold. I eksempeloppgavene til norskprøve A2-Ber den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave.

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta. Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve:. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk.

I spor 1-klassen skal elevene ta A1–A-prøven.

Jeg pleier å vise eksempel-DVD-en (VOX 2014) som en inspirasjon før vi setter i gang . Nettkurs, utvidet til også å omfatte B1-B2-eksempler. Norskprøven er en nasjonal prøve som arrangeres to ganger i året i hele Norge. Personer med en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. Norskprøve og er laget etter nivåbeskrivelsene i Læreplan i norsk og.

Vær oppmerksom på at bestått Test i norsk – høyere nivå ikke kan erstatte norsk fra . Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.