Norskprøve 3 muntlig eksamen

Nå er jeg ferdig men Skriftlig eksamen (A2-B1) også. Aktuelle tema etter læreplanen: Skole og utdanning: Last ned:. I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk.

I spor 2/-klassen jeg underviser i, skal de aller fleste ta A2–B1-prøven. Men det er også fullt mulig å øve på muntlig eksamen i klassen! Utfordringer ved måling av muntlige ferdigheter.

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du.

Oppmelding til norskprøven for sommeren 20vil være fra 30. Nivå Atilsvarer den gamle Norskprøve 1; Nivå Atilsvarer den gamle Norskprøve 2; Nivå Btilsvarer den gamle Norskprøve 3. Vurderingsskjema for muntlig norskprøve, nivå A2-B(sett kryss i skjemaet). I vurderingsskjemaene til Norskprøve var idiomatisk ordbruk med i beskrivel . Du som skal ta norskprøve må vite dette før prøven. Prøven består av en muntlig del og en skriftlig del.

Vi har snakket om at mange av dere ønsker å ta Norskprøven så jeg tenkte. Svar for norske sporsmåler i muntlig eksamen. Norskprøve muntlig og skriftlig spørsmål.