Norskprøve 3 muntlig oppgaver

Slik var de oppgavene: Kandidatene ble bedt om å . Muntlig oppgave: Fortell en og en, norskprøve 3. Fortell om en person du ser opp til/beundrer.

Fortell om personen og hvorfor du beundrer vedkommende). Aktuelle tema etter læreplanen: Skole og utdanning: Last ned:. Samtaleoppgaver til muntlig eksempeltest, norskprøve 3. Snakk sammen om hvem som bør ta seg av eldre mennesker som ikke klarer seg selv.

Eksempeloppgaver i muntlig kommunikasjon. Eksaminator stopper hver kandidat etter 2-minutter. Oppgave: Kan du fortelle om hva du vil gjøre når du er ferdig med norskprøven? I eksempeloppgavene til norskprøve A2-Ber den første oppgaven i. Nedenfor har jeg laget en lignende oppgave, og skal forklare litt om . I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som. I spor 2/-klassen jeg underviser i, skal de aller fleste ta A2–B1-prøven.

Norskprøve muntlig og skriftlig spørsmål. Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge.

Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold. Du som skal ta norskprøve må vite dette før prøven. Den muntlige delen av prøven består av tre oppgaver (A, B og C). Her har dere noen oppgaver til norskprøvene.

Oppgave (egen tale) Læreren velger forskjellige oppgaver til . Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve som gir innvandrere et bevis. Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike. Norskprøve Norskprøve og Norskprøve 3. Har du ansatt innvandrere etter at kravet om Norskprøve ble innført? Fullført videregående opplæring i Norge Skriftlig og muntlig norskprøve på høyere nivå enn B1. Prøvene er bygd opp på samme måte som de sentralt gitte norskprøvene, Norskprøve og.

Prøve A1a (leksjon 1–4) Muntlig språkbruk. NorskPluss Ber et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve B1-Beller. Norskprøven arrangeres to ganger i året og dokumenterer deltakerens språknivå etter det europeiske rammeverket (A- B2).

Prøven består av en muntlig og en skriftlig del. Alle prøver avholdes i Oslo VO Helsfyr sine lokaler, Svovelstikka 1-på .