Norskprøve 3 skriftlig eksamen

Norskprøve A2-B- Beskriv bildet (Oppgave 1). I eksempeloppgavene til norskprøve A2-Ber den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave. Aktuelle tema etter læreplanen: Skole og utdanning: Last ned: Word-doc.

Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere utarbeidet av Kompetanse Norge. Oppgavene i prøvene vil ha annet innhold. Prøvebevis for norskprøven vinter 20blir sendt i posten.

Frist for å klage på resultat på delprøven i skriftlig framstilling.

Du som skal ta norskprøve må vite dette før prøven. Prøven består av en muntlig del og en skriftlig del. Nivå B skriftlig og muntlig, gir grunnlag for opptak til.

Om norskprøvene, påmelding, pris og prøvedatoer. Jeg tok A2-Bprøve i lytte, lese, skriftlig framstilling i den 3. Her er den første av tre oppgaver jeg legger ut før jul.