Norskprøve a2 eksempel

Her kan du ta eksempeloppgaver i norskprøve for voksne innvandrere. Det har blitt laget eksempelprøver som viser hvordan prøvene kan bli. I eksempeloppgavene til norskprøve A2-Ber den første oppgaven i skriftlig produksjon en bildeoppgave.

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta. Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve:. By using this site, you agree to our use of cookies.

I april er det tid for forberedelser til Norskprøven for elevene i norsk som andrespråk.

I spor 1-klassen skal elevene ta A1–A-prøven. Jeg pleier å vise eksempel-DVD-en (VOX 2014) som en inspirasjon før vi setter i gang . Jeg tok A2-Bprøve i lytte, lese, skriftlig framstilling i den 3. For eksempel: 1)Fordel: lav pris; stort utvalg; behagelig; slipper å gå i . På lavere nivåer (Aog A2) er utfordringen å sikre at. Vurderingsskjema for munnleg norskprøve, nivå A2-B(set kryss i skjemaet).

A2: Éin vil kanskje akkurat så vidt vere på nivå, . Fra nå av må ta Norskprøve A1–Aeller Norskprøve A2–B1. Jeg kan forstå kjente navn, ord og svært enkle setninger, for eksempel i annonser, på plakater .

Bli klar til norskprøven finnes nå på nivå B1-Bog du får nå tilgang til alle nivå. Du kan melde deg på til prøven på ulike nivåer: A1/A A2/Beller B1/B2. Forberedelseskurs for studenter som ønsker å ta Norskprøve A2-B1. Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve som gir innvandrere et bevis på.

For eksempel A2-Btester om du er på nivå Aeller B1. A Aog Ber navnene på de nye norskprøvene. Eksempler på godkjente norskkunnskaper for inntak til høyskole/universitet:.

Kurset ligger på nivå Bog forbereder deg til Norskprøve A2-B1. Du blir oppfordret til å bruke språket aktivt i praktiske .