Nøytral leder

Derfor kan aldri N-leder brytes i brytere som har enpolt brud bare topolt brudd (da brytes de samtidig og det er ikke farlig). Transformatorens nullpunkt er normalt fremført til forbruker som N-leder sammen med faselederne. Størsteparten av det lavspente distribusjonsnettet i Norge er .

BufretLignendeEn nøytralleder skal være isolert. Isolasjonen skal være merket med blå farge, eller med bokstaven N. Merkingen av jordledere og nøytralledere er særlig viktig . Hei, Jeg en installasjonskabel som jeg skal koble mot et speil med integrert belysning.

Kabelen har en brun leder og en blå leder. Hva er den tekniske forklaringen på hvorfor man aldri skal bryte nøytalleder uten å bryte faseleder. Den blå ledningen er N (nøytral leder), mens den brune er L (faseleder).

Noen ganger er det merket N og L og da bør man følge dette. I et TN-S-anlegg er PE- og N-leder separert helt fra transformatoren. Spenning mellom N-leder og hver av faselederne er 230V, mellom . I boligfordeling med kun vanlig tofase 230V-utstyr, kan en velge å fremføre kun én faseleder, null-leder (N-leder) og sikkerhetsjord (PE-leder).

Nøytralleder, leder som er forbundet til et i normaltilstand spenningsløst nøytralpunkt i et elektrisk system, og som i noen systemer bidrar til . N og L blir brukt om vekselstrømssystemer, der L er live fase, og N er nøytralleder.

Konseptet pluss og minus blir totalt feil.