Ntnu norskkurs

Hva DU må gjøre som ny student på norskkurs. Søkere til Norsk for utlendinger deles inn i to hovedkategorier: 1. Søkere med NTNU-tilknytning: Dette gjelder fast administrativt ansatte, vitenskapelige ansatte, . NoW has been developed at the Norwegian University of Science and Technology, NTNU, . It is developed by the LearnNoW Team from the Department of Language and Literature at the Norwegian University of Science and Technology, NTNU, on . NoW has chapters, each one focusing on a few specific themes, with some variations and extensions in each text. This way, there will be some new elements . Tidligere fikk kun en tredjedel av de utenlandske studentene som kom til NTNU tilbud om norskkurs. Resten kom, ble satt opp på venteliste, .

Programmet er utviklet av NTNU med støtte fra Kompetanse Norge. Norwegian on the web er et gratis norskkurs på nett fra NTNU. Fire studenter reiser til Trondheim for å starte på NTNU. Ankomst, etablering, bli kjent med byen, studier.

Internasjonale studenter som ønsker å lære seg norsk, får ikke plass på norskkursene til NTNU. Studenttinget mener situasjonen er svært . På NTNU må man som doktorgradsstudent ha godkjenning fra veileder for å ta norskkurs. Mange av veilederne er også utenlandske og kan ha få insentiver til å . Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet.

Et interaktivt norskkurs utarbeidet i samarbeid med NTNU gjør læringen enklere og har blitt veldig populært.