Nyklassicism arkitektur

Nyklassicism (ibland nyantik) var den mest betydelsefulla stilen inom konst och arkitektur i Europa och Nordamerika från cirka 1750. Den grekiska arkitekturen hittade fram till sina idag klassiska ornament och proportioner stegvis och med. Fördjupning: Nyklassicism och Nyantik (arkitektur).

Svensk_arkitekturBufretLignendeOversett denne sidenSvensk arkitektur beskriver arkitekturen i Sverige som kulturellt fenomen. Nordisk klassicism, i utlander även kallad Swedish grace. Det gemensamma för arkitekturen under nyklassicismen är det sparsmakade, regelbundenheten och den jämna fönstersättningen. Syditalien och senare också i Greklan understödde .

Nyklassicismen i arkitekturen kännetecknas av sparsmakad och symmetrisk enkelhet. Idealen från Italien och Frankrike har präglat arkitekturen i Stockholm fram till 1900-talet.