Økologisk bæreevne

Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. Den økologiske bæreevnen til et område, er den øvre grensen for hvor mange individer av. Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et .

Det kaller vi den økologiske bæreevnen for området. Dette skal vi jobbe med i dag: Hva betyr økologisk bæreevne? Det er en naturlig grense for størrelsen av en . Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

To hoveddefinisjoner: ▫ Økologisk bæreevne. Likevekt mellom beitedyr og vegetasjon i ikke-høstede. Translation for ‘økologisk bæreevne’ in the free English dictionary. More English translations for: bæreevne, økologisk.

Med begrebet økologisk bæreevne henvises der til, at det for alle økosystemer gælder, at der er en grænse for, hvor stor belastning et naturligt økosystem kan . Study online flashcards and notes for økologisk bæreevne including hva er økologi? Free definition from over 17online dictionaries. Alternativ 1: Økologi vil for eksempel være hvordan dyr og planter i et område.

Hvis bestanden er mye større enn områdets bæreevne er det flere . Når antallet individer blir for stort overskrides områdes bæreevne og . Likevekt mellom beitedyr og vegetasjon i ikke-høstede systemer.