Oksygen

Oksygen (fra gresk ὀξύς, oxys, syre, bokstavelig skarp, fra smaken av syrer, og -γενής, -genēs, produsent, bokstavelig opphav), eldre betegnelse . Realfag › Kjemi › Grunnstoffer, stabileBufretLignende27. Oksygen, tidligere kalt surstoff, ikke-metallisk, grunnstoff i gruppe i grunnstoffenes periodesystem, chalkogenene.

Oksygen, tidligere kalt surstoff, grunnstoff med kjemisk symbol O. Oksygen er i fri tilstand en smak-, lukt- og fargeløs gass som i vekt utgjør ca. Hver celle i kroppen trenger oksygen for å kunne fungere. Hvis oksygentilførselen stanses for en ti vil cellene dø.

For tre til fire milliarder år siden inneholdt jordens atmosfære nesten ingenting fritt oksygen. Under slike forhold var de første livsformer på vår klode anaerobe, . Det er en relativt utbredt misoppfatning at Oksygen (O2) i lufta dannes fra COi plantenes fotosyntese. Oksygenet i lufta dannes imidlertid fra . Oksygen er en fargeløs, smakløs og luktløs gass som er en forutsetning for liv og forbrenning.

Det er atmosfærens oksygeninnhold som er forutsetningen for at et stoff kan brenne. Hvis oksygeninnholdet øker med 1- over det normale, . Oksygen forekommer naturlig i luften, ca. Ved nedkjøling av luft er oksygen den første gassen som kondenseres, ved – 183o C, .

Jordens oksygen blir til i fotosyntesen i planter og alger, og ut fra deres vekst kan den frigitte oksygenmengden beregnes. Kjøp flytende oksygen eller komprimert oksygen. Vi har komprimert oksygen og flytende oksygen (O2) i forskjellige renhetsgrader og konsentrasjoner.

Ved akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus er oksygen kanskje det viktigste medikamentet. Vanligvis anbefales rikelig oksygentilførsel . Meditek legger til rette for oksygenbrukere som skal på reise til utlandet. Vi ordner med alle søknader, som trygderefusjon og oksygen om bord på fly osv. Forskere utvikler et instrument som skal sendes til Mars i 2020. Det skal produsere oksygen og bane vei for at astronauter kan puste på planeten i fremtiden.

Et grunnstoff med kjemisk symbol O og atomnummer 8; Molekylet O gass ved romtemperatur . Luftlommer i saltkrystaller har for første gang latt forskere gjøre direkte målinger av hvor mye oksygen som fantes i atmosfæren for mer enn 800 . Nina Tvedten og hennes mann Atle Berntsen har lenge ønsket å fortelle om erfaringene med å reise med oksygen. Fisk forbruker oksygen av hengig av flere faktorer, og oksygen må tilsettes vannet for å opprettholde gode vekstbetingelser for fisken.