Omvendt proporsjonalitet

En proporsjonalitet er en bestemt type lineær funksjon, som skrives på. Om vi velger a = får vi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, y = x.

I matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom størrelsene. To størrelser er omvendt proporsjonale om den ene variablen er . Du ønsker å kjøpe et fritidshus i Farsund fordi du driver med kiteboarding og vet at området (Lista) er av de beste i landet. Eksempel 7: Hvilke av grafene representerer sammenhenger mellom to proporsjonale størrelser?

Omvendt proporsjonalitet er, som det ligger i navnet, det omvendte av proporsjonalitet. Det vil si at en omvendt proporsjonal funksjon har den egenskapen at . To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig, slik at y = k/x (dvs. yx = k), der k er konstant. Gitt noen få likninger med to variabler, finn de som viser direkte og indirekte variasjon. Funksjoner – video – proporsjonale og omvendt proporsjonale. Mengde frukt og kiloprisen er derfor omvendt proporsjonale størrelser.

Sal forklarer hva det betyr for mengdene å variere direkte eller invers, og gir mange eksempler på begge. Forklar at lengde og bredde i et rektangel med areal lik cm^vil være omvendt proporsjonale størrelser. Videregående Matematikk Universell Matematikk P. Storleikane x og y er omvendt proporsjonale viss x⋅y = konstant.

Omvendt proporsjonalitet – posted in Skole og leksehjelp: Kan noen forklare meg hvordan jeg skal finne ut om x og y er omvendt proporsjonelle? Foreldrene har bestemt at det ikke skal koste mer enn 2kr pr pers i busspenger. Bruk grafen til å finne ut hvor mange som må melde seg på for at det skal bli .