Oppgaver for førskolebarn

Helst sider der man kan skrive ut oppgavene. Barn i 4-års alderen kan lett bruke førsteklassebøker!

De fleste nettsider med matematikkoppgaver retter seg mot barn fra 6-år. Ingrid Dokka fra Norsk filminstitutt har flere års erfaring med film og små barn. Hos 1+1+1=fant jeg noen tøffe oppgaver for førskolebarn med Batman.

Tot School Den amerikanske bloggen 1+1+1=er full av idéer og oppgaver som kan skrives ut. Du søke en morsom måte for barna i praksis grunnleggende matematikk? En fantastisk samling av matematiske oppgaver for . Lær norsk (bm) ved å se, lytte, lese og gjøre oppgaver.

Taletast Skriv bokstaver og ord og få det lest opp.

Store temaer som tall og bokstaver har fått mer plass og flere oppgaver enn andre temaer. Lek: Del gruppa i norske barn og 1–tibetanske barn.

Matematikk for små barn handler om hva barna kan og får lov til å strekke seg etter. Vi bør derfor legge til rette for oppgaver med det vi kaller en lav inngangs-. Trenger raskt å finne side der jeg kan skrive ut labyrint oppgaver og prikk til prikk oppgaver. Vet det har vært linket til sider her før men finner det . Mange barn får erfaring med sine første lytteleker gjennom hviskeleken, svare.

Et barn får i oppgave om å si et or og for hver stavelse i ordet legges det ned . Rike og åpne oppgaver med lav inngangsterskel og utfordringer for.