Oppsigelsestid lærlinger

Mitt spørsmål kan arbeidsgiver gi meg sparken pga at jeg er . En heving av lærekontrakt innebærer at arbeidsforholdet for lærlingen opphører. Har en lærling rett på oppsigelsestid (selv om dette ikke er spesielt avtalt), og i tilfelle hvor lenge?

Lærlinger vil på samme måte som arbeidstakere bli berørt. Vi ser nærmere på en arbeidsgivers adgang til å permittere eller å gå til oppsigelse av lærlinger. Kontrakten blir signert i eksemplar, ett til lærling, ett til HSO og ett til fylket.

En lærling har ingen oppsigelsesrett, og dermed ingen oppsigelsestid.

Jeg er lærling som tømrer, og har lyst til å si opp arbeidsforholdet. Det jeg egentlig lurer på er, hvor langt tid tar oppsigelsen for lærlinger? Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og. Videre står det at Dersom lærlingen eller lærekandidaten skal halde fram i bedrifta, må ein. I kontrakten står det en måneds oppsigelsestid.

Her har du svar på en del sentrale spørsmål knyttet til det å ha lærlinger i bedrift. Medlem; Pip; 23303Innlegg: Skrevet August 20- 09:24. Har ikke hatt noen kontrakt siden lærling kontrakten min.

Hvor lang oppsigelsestid du har kommer an på hvor lenge du har jobbet i bedriften.

Det beskriver ditt ansvar som lærling, hva du har krav på. Fiskermanntall – Blad B (Gjelder kun lærlinger på fiskebåt). Lærekontrakt og arbeidsavtale; Lønn under læretiden; Oppsigelse/heving av. NHO, er det utarbeidet egne lønnssatser for lærlinger.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) gjelder for alle læreforhold hvor arbeidsgivere – private som offentlige – tar inn lærlinger . Medlem; Pip; 24204Innlegg: Skrevet April 20- 11:59. Er det noen som vet hvor lang tid oppsigelsestiden er som lærling? Særlege rettar og plikter for lærlingen og lærekandidaten. Arbeidstorholdet avsluttes uten forutgående oppsigelse ved læreforholdets slutt jfr. Arbeidsavtale mellom opplæringsbedrift og lærling.

Lærlingen har rett på fri med lønn til pålagt skolegang . Lærlinger på kontrakt og lærekandidater på opplæringskon- trakt omfattes ikke av kollektiv oppsigelse iht. Arbeidsforholdet avsluttes uten forutgående oppsigelse ved utstått læretid og avlagt fagprøve.