Overgangsritualer i buddhismen

Det er likevel viktig for mange buddhister å hedre Buddha, og dette gjør de blant annet gjennom tilbedelse og. Mange av ritene er knyttet til overgangsritualer. KRISTENDOM OVERGANGSRITER, SEREMONIER HØYTIDER Overgangsriter JØDEDOM Overgangsriter BUDDHISME Høytider/ .

Buddhismen allerede fra begyndelsen været opdelt i niveau;. I buddhismen er det ingen overgangsriter eller seremonier som har ikke sitt utspring fra Buddha og er felles for alle. Overgangsriter: Overgangen fra barn til voksen blir i jødedommen markert vad. Overgangsriter: Buddhismen som religion er lite opptatt av å .

Dette er notater til en muntlig framføring der jeg sammenligner overgangsritualer i Buddhismen og Islam. Oppgaven ser på ritualer som fødsel, konfirmasjon, e. Theravada – sørlig buddhisme: Finnes på Sri Lanka og i Burma, Thailan Laos. Overgangsritualer: få rent buddhistiske ritualer, bortsett fra innvielse av unge . Buddhismen Skiller seg fra de andre religionene ved at religionen ikke spiller en så stor rolle i overgangsritualer læren og det buddhistiske klostervesenet . Det markerer en endring av ste stadium, sosial posisjon eller alder. Overgangsriter er ritualer som vasker bort initiandens tidligere status for å gjøre han eller .