Pas 2 udir

Det er lansert nye versjoner av PAS for eksamen og prøver: PAS – prøver: prover. Velkommen til Utdanningsdirektoratets Prøvegjennomføringssystem. PAS – Innlogging og aktivering av brukerroller.

PAS/PGS er et system for gjennomføring av sentralt utarbeidet prøver og. Målet for PAS2-prosjektet er sikker, effektiv og lettfattelig administrasjon av. Leverandøren BEKK sitter sammen med Utdanningsdirektoratet og Vigo IKS sine . PAS(uten å måtte gå veien via fileksport/opplasting).

Contribute to PAS2-Public development by creating an account on GitHub. Vi velger å kalle ny eksamensadministrasjon PAS 2. Mestringsnivå i Mestringsnivå Mestringsnivå 3. Slik gjennomfører skolen elektronisk prøve i lesing på engelsk. Veiledningen bygger på Brukerveiledning PAS/PGS for.

Referat fra møtet i Utdanningsdirektoratet 9. Larsen og Mads Normann møtte under presentasjonen av ny PAS2. Eleven bruker 1-dager på å gjennomføre prøven, den sendes til sensorer som retter, møtes og setter en karakter mellom. Utdanningsdirektoratet fastsetter egne frister for oppmelding i PAS. Tema : Registrering av sensur og klageansvar. Arbeidet med PAS er igang hos Udir, og iSkole følger.

Skolene skal gjennomføre nasjonale prøver som en del av. Utdanningsdirektoratet eier PAS og er behandlingsansvarlig for sine . Skriv inn X hvis du er den sensoren som skal skrive begrunnelsen i PAS: 0. Utdanningsdirektoratet og kommer i tillegg til dette. Utdanningsdirektoratet har sendt ut denne informasjonen om kartleggingsprøver på. På eksamen vil en elev logge seg på PAS som er UDIRs portal til eksamen og nasjonale prøver.

UDIR har tilrettelagt for flere måter å laste opp besvarelsen. Dette skal ha tilgang til kun IP-adresser. Resultatene fra nasjonale prøver i regning er nå publisert i PAS og på Skoleporten.

I del av lærerveiledningene finner du også verktøy for å følge opp prøvene. Vurdering/Nasjonale-prover/Regning/Poenggrenser-og- .