Permanganat titrering

En kaliumpermanganatløsning blir brukt som standardløsning for oksidasjon av mange stoffer. Når man skal titrere med kaliumpermanganat må prøveløsningen . Titrering med kaliumpermanganat er et selvindikerende system.

Det vil si at vi ikke trenger noen indikator ut over permanganat-ionene som er sterkt fiolette. Permanganattitrering – oksidasjon av ukjent løsning. Permanganattitrering er en redokstitrering der titrerløsningen er en permanganatløsning med kjent . Redokstitrering er en viktig kvantitativ analysemetode. Permanganat- titrering er et eksempel på en redokstitrering der titrerløsningen oksiderer løsningen med . KmNOi en redokstitrering for å oksidere et annet stoff? Redokstitrering: Jern(II) og Kaliumpermanganat.

Hensikt: Bestemme konsentrasjonen til en kaliumpermanganat – løsning, slik at. Konklusjon: Ved å titrere permanganat mot en kjent mengde oksalat kan vi . Forsøket er å finne konsentrasjonen av Fe2+-ion i prøveløysninga ved hjelp av titrering med permanganat. Oppgi antall milliliter brukt KMnO4(aq) i hver titrering og beregn.

Hva er molforholdet mellom permanganat og hydrogenperoksid i reaksjonen?