Permanganattitrering

Permanganattitrering er en redokstitrering der titrerløsningen er en permanganatløsning med kjent konsentrasjon som oksiderer løsningen med ukjent . Hensikt: Bestemme masseprosenten av jern i et barberblad ved permanganattitrering. Det er vanlig å bruke redokstitrering til å finne ukjente konsentrasjoner av et stoff i en løsning. Det gjør man ved å titrere en kjent løsning med kjent konsentrasjon . Mål: Dette forsøket gir oss muligheten til å gjøre oss kjent med permanganattitrering – en viktig kvantitativ analysemetode.

Hei Hei:) I 3KJ boken min står det at man skal gjøre prøveløsningen sur med svovelsyre, men ikke noe forklaring på hvorfor. Permanganattitrering ketoserinnlegg6.

BufretOppgaven inneholder en rapport om permanganattitrering og redokstitrering. Forsøket er å finne konsentrasjonen av Fe2+-ion i prøveløysninga ved hjelp av titr. Redokstitrering er en form for titrering der det skjer en redoksreaksjon i kolben.

Standardløsningen kan enten redusere eller oksidere stoffet i prøveløsningen. Del to av et eksempel på hvordan man kan regne redokstitreringsoppgaver. Jodometri: Bestemme reduksjonsmidler – Duration: 8:32.