Pgsc nasjonale prøver

Velkommen til Utdanningsdirektoratets Prøvegjennomføringssystem. Forberede, gjennomføre og følge opp nasjonale prøver. Eksempeloppgaver og tidligere prøver i regning . Det er lansert nye versjoner av PAS for eksamen og prøver:.

Her, i den gamle versjonen av PAS, finner du resultater fra nasjonale prøver 2016. Eksempeloppgaver og tidligere oppgaver Regning 5. Nasjonale prøver er et nyttig verktøy for læreren, skolen og skoleeieren. Her kan du øve på eksempeloppgaver til nasjonale prøver for 5. Det neste som står for tur er nasjonale prøver i engelsk for 5. Vi øver til nasjonale prøver i regning og engelsk (norsk – papirutgave). Pilotering av nasjonale prøver i engelsk.

Nasjonale prøver i lesing – eksempeloppgåver. TestcontentItemId=5811304marketplaceId=624075languageId=1. Nasjonale prøver i lesing er som tidligere år en papirprøve. Nasjonale prøver i lesing (min), regning (min) og engelsk (min)holdes etter følgende plan.

Dette er dei sentrale datoane for avvikling av nasjonale prøver: Tysdag 14. TestcontentItemId=5812097marketplaceId=624075languageId=1. PGSC – Nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

Elektroniske prøver i prøvegjennomføringssystemet (PGSC). Denne uka kommer vi til å ha mye fokus på å øve på nasjonale prøver som.