Politilogg twitter

Politi og OBRE er på vei til melding om brann i et kjøretøy i Frysjaveien. Politi og ambulanse er på trafikkulykke inne i Sørkedalen. Vi har ikke mulighet til å besvare henvendelser her.

Kjørt i ambulanse til Sykehuset Telemark. Kommer tilbake med skadeomfang og hendelsesforløp. Brann og politi på vei til stedet for varsling.

Sula: Politi rykket ut sammen med helse etter melding om livløs person. Vi kan ikke besvare eller lese meldinger fra publikum. Her er en oversikt over politiet på Twitter.

Harstad: Elg påkjørt og skadd sør for Mølnåstunellen. Kilde: Midtre Hålogaland politidistrikt via Twitter . For å følge med på hva operasjonssentralen legger ut på twitter er det bare å. Vurderingen er den samme som med politiloggen på politi. Misfornøyd sex-kunde ba om hjelp av politi til å få tilbake penger for tjenester som ikke ble levert.

Twitter fungerer utmerket som en opplysningskanal, mener Martin Stran som er politioverbetjent og avsnittsjef ved Operasjonssentralen i Oslo . Sogn og Fjordane politidistrikt har i dag tvitret sine første . TEK I BRUK TWITTER: Sogn og Fjordane politidistrikt sluttar no å bruka politiloggen og går over til å bruka Twitter for å melde frå om hendingar . Politiet deler hendelser fra distriktet på Twitter. Av og til dukker det opp noen gullkorn fra politiet på Twitter. Ulykken vil avstedkomme arbeid fra politi og ulykkesgruppe utover kvelden.