Polyteisme definisjon

Polyteisme er troen på, eller dyrkelsen av, flere guder. Polyteisme var den vanligste formen for religion i bronsealderen og jernalderen, opp til aksetiden og . Siden det er umulig å si hva Gud er, må Gud derfor defineres negativt ut fra hva.

Polyteisme er troen på at det finnes flere guder, og delvis uavhengige guder . BufretBetydningen av polyteisme: Læren om, eller tro på, et flertall av guder. I Det gamle testamente, kan en gradvis utvikling av polyteisme fra primitive monot. We are sorry, but we have no definition of phrase: polyteisme yet.

Religion er et sammensatt fenomen, og nettopp derfor er det vanskelig å komme med en definisjon eller beskrivelse. Derfor er det ikke mulig å gi en allmenngyldig definisjon av selve. Folkereligiøsitet: kan defineres som motsatsen til offisiell religion i et samfunn. Monolatrisme: en mellomting mellom monoteisme og polyteisme – man . Derfor er det åpenbart at polyteisme er basert på falskhet.

Men hinduismen er så omfattende og variert at det er vanskelig å definere den som det ene eller . Oversettelsen av ordet polyteisme mellom norsk, engelsk, spansk og svensk.