Potenser med brøk

Som kjent multipliserer vi brøker ved å . Brøk som grunntall og eksponenten er positiv. Vi skal først se på et eksempel der grunntallet er en brøk og eksponenten i potensen er positiv.

Ved å spille kort med getSmart grå får man trening i potensregning, og dette innbefatter både regning med negative eksponenter så vel . Vi har til nå regnet med potenser der eksponentene er hele tall. Vi kan også regne med potenser der eksponentene er brøker, potenser med . Matematikk 1T: Potenser med brøkeksponenter.

En potens er et tall som ganges med seg selv et visst antall ganger. Om det deretter er et helt tall eller en brøk, er ikke avgjørende. Kvadratrota til et tall, $a$, er det positive tallet som multiplisert med seg selv gir $a$. For eksempel er kvadratrota til lik fordi $\cdot = 4$.

Regneregler for potenser – Potens som grunntall 5. I denne interaktive leksjonen vil du lære om potenser med en brøk som eksponent. Vi skal altså legge sammen eksponentene når flere potenser med samme. Her kan vi endre eksponenten -til ved å snu brøken opp ne slik at teller blir . Forenkling med brøker, parenteser og potenser.

Video: Forenkling med brøker, parenteser og potenser . En brøk består av tre elementer, teller, brøkstrek og nevner. Som vi ser fra vårt eksempel kan potenser ha andre grunntall enn ti. Vi multipliserer to potenser med samme grunntall ved å opphøye det felles grunntallet i. Som tidligere nevnt er en brøk en vanlig divisjon: 3. Brøk kalkulator med parenteser og potenser beregner brøker, blandede tall og desimaltall online.

Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, . Desuden gennemgås de særlige tilfælde: potensen af en potens, potensen af et produkt, potensen af en brøk, samt potenser hvor eksponenten er negativ eller . Kommer fram til en god definisjon av negative eksponenter til potenser.