Presentasjon av deg selv eksempel

JobbintervjuspørsmåletFortell om deg selv. Og om du for eksempel deltar i frivillig arbeid eller er aktiv i en organisasjon, vær forsiktig dersom det dreier seg . Hvordan forberede presentasjon av deg selv.

Be dem beskrive dine styrker, og be om eksempler. Her er et par eksempler på hvordan svakheter kan bli snudd til noe positivt:. Se for deg at du har kommet gjennom nåløyet med din CV og søkna og bedriften har invitert deg til et intervju hvor du får mulighet til å . Ofte kan de like mye, og gjerne mer enn deg selv.

Du forteller ikke bare andre om deg selv, men det du velger å si noe om avslører. ADHD-diagnose og Hjermanns utsagn, er nok et eksempel der jeg skulle brukt. Presentasjonen din gjør meg trist, det er vondt å lese om at du er blitt . Vær forberedt på å gi spesifikke eksempler fra tidligere arbeid som illustrerer hvordan du nådde målene . Hvorfor er du den rette for akkurat denne stillingen?

Etter presentasjonen vil du gjerne bli bedt om å fortelle noe om deg selv. Eksempler på dette kan være: Ønsket om å lære enkelte temaer bedre, få mer ansvar . Vær forberedt på å gi eksempler på hva du legger i beskrivelsen. Se for deg deg selv i den aktuelle rollen og bedriften, og hva du vil kunne bidra med og. I tillegg til å sørge for at det visuelle uttrykket presenterer et fordelaktig førsteinntrykk . Du må komme med eksempler for å underbygge dine påstander. Det er ikke sikkert at du får spørsmålet: Fortell om deg selv – men du bør være.

En presentasjon der du får fram det viktigste om dine kvalifikasjoner og deg. Arbeidsgiver kan for eksempel be deg fortelle om hvordan dine . Mye handler om hvor flink du er til å selge deg selv på selve intervjudagen. Som et eksempel er det ifølge DNB 40søkere som kjemper om . Lag en presentasjon av deg selv, din bakgrunn, og øv på den. I del tar jeg for meg spørsmålet; – Fortell meg om deg selv? Når du skal i et kundemøte tenker du på hvordan du presenterer deg selv – at du er passende kled at du har et fast håndtrykk, hvordan du . Spør deg selv i stedet hvorfor du synes jobben virker interessant.

Vær konkret, og gi gjerne eksempler når du svarer på dette spørsmålet. Du kan for eksempel utforme din neste presentasjon som en go. Vis heller, og la tilhørerne finne ut av ting selv.

Når du er innkalt til et intervju, anser arbeidsgiver deg som foreløpig kvalifisert til stillingen. Kan du fortelle meg om noen negative sider ved deg selv?