Presisjon definisjon

Definisjon av presisjon i Online Dictionary. Disse bevegelsene krever stor presisjon og enorm fysisk styrke. Presisjon kan også defineres som antall desimaltall (sifre etter komma), noe som er nyttig i finansielle og tekniske anvendelser, der antall sifre i brøkdelen har .

Nøyaktighet og presisjon er viktige begreper, ettersom de henger sammen med enhver eksperimentell måling du gjør. Presisjonen angis som standardavvik (SD) eller variasjonskoeffisient (CV ) Standardavviket er definert som kvadratroten av variansen: . Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Presisjon er et mål for den spredningen i resultatene vi får.

Presisjon Synonymer: Nøyaktighet, Noen Konkret, Nøyaktighet, Riktigheten, Rigor,. Presisjonen eller nøyaktighet i aritmetikken beskriver hvor mange sifre som brukes til å uttrykke en verdi. I en vitenskapelig forstand vil det svare til det . Betydningen av presisjon: Kvalitet eller tilstand av å være presis; eksakt begrensning; nøyaktighet; nøyaktighet; strengt samsvar med en regel eller en s. I del l ble tester og riktighet omtalt (KKN 4/2000). Definisjon: Overensstemmelse mellom uavhengige måleresultater oppnådd med en måleprosedyre.

Og hvilke krav er det til deres nøyaktighet og presisjon videre i studiet? Mange har lært seg en del ord og uttrykk, noen også definisjoner og . Ordbok engelsk, tsjekkia, tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk, russisk, svensk, hviterussiske, estisk, finsk, gresk, ungarsk, .

I denne sammenheng kan ulike definisjoner og begrepsbruk i etatene . Presisjon er sammensatt av biologisk variasjon, preanalytisk variasjon og den. Intraindividuell biologisk variasjon kan defineres som den variasjon en . Edit: Jiangsu Shuoying presisjon Machinery co, Ltd Date: May 2 2016. Derfor finnes det også ord som; Definisjon, presisjon, relevans. Finn synonymer til presisjon og andre relaterte ord. Et enkelt, vanlig mål for analytisk presisjon er at analytisk variasjon ikke skal være.

Testens diskriminerende evne er definert ut fra hvor mange av de syke . Det er framleis den beste definisjon av eit stykke, av eit godt stykke, eg kjenner til. I del (b) skal kandidaten formulere en regelgivende definisjon (D2) som er mer . Virkemidler for kulturelle næringer – rekkevidde og presisjon. Krav til vertikal presisjon (konsistens i data). Vertikal presisjon defineres som den vertikale avstanden mellom nabodybder.

Definisjon i OUS: Pasientnær analysering (PNA). Innkjøring og validering av måleparametre (presisjon og riktighet). En flyttallsverdi med enkel presisjon som går fra – 402823Etil – 401298E-45.

Du kan definere både presisjon (- 28) og skalering (- definert presisjon). OECDs fastlegging av standardbegrep utmerker seg ved en høy grad av presisjon, med statistiske definisjoner der dette er relevant.