Proporsjonale størrelser eksempler

BufretLignendeLæreren kan for eksempel skrive denne på tavla. Et eksempel på en proporsjonalitet er y = x , som vi har tegnet under. Om vi velger a = får vi et eksempel på en omvendt proporsjonal funksjon, y = x.

Definisjon; Eksempler; Egenskaper; Omvendt proporsjonalitet. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene størrelsen . Quiz, Oppgave: Quiz i temaet Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser. Du kan ta testen så mange ganger du ønsker. Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser med eksempler.

Hva betyr det at to størrelser er proporsjonale? Definisjon av begrepet, flere kjennetegn og et par korte eksempler. Omvendt proporsjonale størrelser Teori. Omvendt proporsjonale størrelser Teori.

Omvendt proporsjonale størrelser Eksempel . Omvendt proporsjonale størrelser Eksempel.

I matematikk brukes begrepet proporsjonalitet om to størrelser som varierer slik at. En funksjon er proporsjonal hvis y stiger når x stiger, og y minker når x minker. Nivå – Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser.

Tall og algebra Behandle proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. To størrelser �� og �� er proporsjonale når det er ett fast forhold mellom alle . Pris (y) Pris (y) a) Er noen av . Lag eksempler på besvarelser på praktiske oppgaver med feil i, og be elevene. Se forrige eksempel og gjør tilsvarende for omvendt proporsjonale størrelser.