Proporsjonale størrelser

To størrelser som øker eller minker i samme forhold kaller vi proporsjonale størrelser (MEGA 10B side 55) Se på formelen y = k x. Når sammenhengen mellom to størrelser y og x kan skrives y = kx, sier vi at y og x er proporsjonale, eller at y er proporsjonal med x. I matematikk er proporsjonalitet når to størrelser varierer slik at forholdet mellom. Praktisk kan vi si at to størrelser er proporsjonale om en dobling av den ene . En rettlinjet graf som går gjennom origo representerer forholdet mellom to proporsjonale størrelser. En rettlinjet graf som IKKE går gjennom origo representerer . Quiz, Oppgave: Quiz i temaet Proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser.

Du kan ta testen så mange ganger du ønsker. Mengde frukt og kiloprisen er derfor omvendt proporsjonale størrelser. Vannmengden og tida er derfor proporsjonale størrelser. Når farten er konstant, vil tilbakelagt avstand vokse i takt med tida du sykler.

Omvendt proporsjonale størrelser – oppgaver . Ikke-lineære funksjoner – Omvendt proporsjonale funksjoner. Forklar at lengde og bredde i et rektangel med areal lik cm^vil være omvendt proporsjonale størrelser. Pris (y) Pris (y) a) Er noen av . Beskriver endring eller utvikling av en størrelse som avhenger av en . Proporsjonale størrelser – endring i samme takt; 2. Funksjon som tekst, tabell, funksjonsuttrykk . Tall og algebra Behandle proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger. To størrelser �� og �� er proporsjonale når det er ett fast forhold mellom alle . I denne interaktive leksjonen vil du lære om proporsjonale størrelser.

To størrelser x og y er omvendt proporsjonale dersom de varierer samtidig, slik at y = k/x (dvs. yx = k), der k er konstant. P og 1P-y: Undersøke funksjoner som beskriver praktiske situasjoner, behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale størrelser i praktiske sammenhenger.