Proporsjonalitet oppgaver

Elevene skal først se litt på definisjonen av proporsjonalitet. Læreren kan for eksempel skrive denne på tavla. Vi observerer at dette er ligningen for den rette linje uten .

ProporsjonalitetBufretLignendeProporsjonalitet. Dersom vi har proporsjonalitet mellom to variable, x og y betyr det at de kan skrives: y = kx. Hvilke verditabeller viser proporsjonale forhold? Hva er proporsjonalitetskonstanten til disse . I videoen løser vi denne oppgaven fra matematikk 1P. P – Proporsjonalitet og omvendt proporsjonalitet.

Hva betyr det at to størrelser er proporsjonale? Omvendt proporsjonale størrelser – oppgaver . Oppgave hentet fra NDLA om omvendt proporsjonalitet. Videregående Matematikk Universell Matematikk P. Omvendt proporsjonalitet Y = a/x Alle lineære funksjoner er på. Bytt med sidemann og løs hverandres oppgaver. Her er det et par oppgaver dere kan øve på:.

Det er viktig at lærer her forteller elevene at i noen oppgaver står det. Jeg vil nå drøfte elevenes resultater fra tre oppgaver som har noenlunde likt matematisk innhol nemlig omvendt proporsjonalitet, mens oppgavenes kontekst er . Dersom vi har proporsjonalitet mellom to variabler, x og y, betyr det at de. Det var ikke mange oppgaver for uke 3 så du kan godt regne gjennom disse:. Overflateareal og volumet er alltid proporsjonal med r og 3.