Proporsjonalitetsprinsippet

Proporsjonalitetsprinsippet, et grunnleggende prinsipp i internasjonal humanitærrett som innebærer at et angrep mot et ellers lovlig militært . Forholdsmessighetsprinsippet kalles også proporsjonalitetsprinsippet og dreier seg om hvorvidt det er et rimelig forhold mellom sakens underliggende faktum . Proporsjonalitetsprinsippet er ment å skulle gjennomsyre behandlingen . Denne kronikken sto på trykk i Dagens næringsliv 20. Vi står foran en ny debatt om personvern og overvåking. Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet (Innbundet) av forfatter Merete Havre.

Avhandlingen omhandler de viktigste utslag av proporsjonalitetsprinsippet.

Avhandlingen reiser problemstillinger i tilknytning til reglene som er gitt på bakgrunn . Proportionality is an essential principle of the Law of Armed Conflict (LOAC). This principle acknowledges that incidental harm to civilians and civilian . Prinsippet kalles gjerne for proporsjonalitetsprinsippet, og går ut på at det kan oppstilles et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel. Bevisspørsmål ved EU-domstolens prøving av proporsjonalitetsprinsippet. Publisert: Oslo : Stortingets utredningsseksjon, 2012.

Bokanmeldelse: Merete Havre: Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet – en balansetest. Særlig om personvern og proporsjonalitetsprinsippet.

Buy Varetektsfengsling og proporsjonalitetsprinsippet by Merete Havre (ISBN: 9788202303846) from Amazon’s Book Store. Dette proporsjonalitetsprinsippet gjelder alle aspekter av retningslinjene. Formålet med proporsjonalitetsprinsippet er å beskytte forskningsdeltakerne, å bevare tillit til forskningen og å etablere en felles standard for . Skal proporsjonalitetsprinsippet forstås på samme måte for alle diskrimineringsgrunnlag?

Proporsjonalitetsprinsippet i tvisteloven av Agnetha J. Stor masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren. I folkeretten er proporsjonalitet i krigføringen et grunnleggende prinsipp for å bidra til å minimere sivil lidelse i krig. Proporsjonalitetsprinsippet gjelder ved alle menneskerettslige inngrepssituasjoner og ved alle frihetsberøvelser – også de administrative. Siden 200 da strie prinsippet om først inn, sist ut erstatning for proporsjonalitetsprinsippet. Først inn, sist ut, forkortet til LIFO, antok at folk som korteste sted . Men svaret (særlig for mindre selskaper) avhenger også av i hvilken grad proporsjonalitetsprinsippet vil benyttes:.

Hennes doktoravhandling er om proporsjonalitetsprinsippet i straffeprosessuell sammenheng. Havre har også skrevet en rekke andre artikler innen velferdsrett . De mente at det ville være i strid med proporsjonalitetsprinsippet å avvise tilbudet. Saken i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr. 2661–15) tok . Proporsjonalitetsprinsippet: All innsamling og videre behandling av personopplysninger må skje i overensstemmelse med lovverket, og på en måte som er . I vurderingen av om et vedtak er nødvendig skal Mattilsynet bl.

Proporsjonalitetsprinsippet brytes fullstendig, fordi hva og hvem som straffes blir endret. Med straffeloven av 19kom skjønn og vurdering inn .