Prøve samfunnskunnskap

Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet . Du kan også bruke eksempeloppgaver for å øve til prøven.

På disse sidene finner du pensum til faget timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, . Comments Off on Religions and Ethics in Norway.

Hvis du skal søke om norsk statsborgerskap, og er mellom og år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller statsborgerprøven. Målene i læreplanen for timer samfunnskunnskap styrer innholdet i . Norskprøven består av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig . Fra våren 20er det ny ordning for prøve i norsk, og ny prøve i samfunnskunnskap. Nygård skole gjennomføre den første prøven i samfunnskunnskap for voksne innvandrer. Eksempelprøven i samfunnskunnskap er tilgjengelig på språk.

Det er også laget lydfiler til prøven på . Kommunen skal som hovedregel tilby minst 6timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Test deg selv om du klarer dagens eksempel-prøve i kunnskap om det. Nye regler for fritak fra timer samfunnskunnskap. Det er nye regler om fritak fra plikten til opplæring for innvandrere med rett og plikt eller . Det arrangeres 50-timerskurs i samfunnskunnskap for minoritetsspråklige ved Leksvik videregående skole i sommer.