Registrert varemerke

Hva koster det å registrere et varemerke, fellesmerke eller. For mer utfyllende informasjon om avgiftene og gebyr for varemerke, se:. Hvis du ønsker å bruke må du søke om å få merket ditt registrert.

Du søker hos Patentstyret for registrering som skal . Det svenske patentverket (PRV) har fått en rekke søknader om å registrere Nicolas Paul Gustaf som varemerke. Klikk HER for å sjekke om et domenenavn er registrert i Norge. Du kan sjekke om et varemerke er registrert i Iran HER.

Sjekk hva som er registrert av patenter, design og varemerker i Norge, Europa og. Patentstyrets database for patent-, varemerke- og designregistrering . Uavhengig informasjon, guider og artikler om varemerke og registrering av varemerke. Dette skjemaet gjelder søknad om registrering av varemerke eller fellesmerke.

En varemerkeregistrering gir deg enerett til å bruke varemerket som kjennetegn . For å få beskyttelse i hele Norge, anbefales derfor registrering av firmanavnet som varemerke i varemerkeregisteret.