Reinmerke protokoll

Finn eieren av en rein raskt basert på område, distrikt og reinmerke. Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i et merkeregister. Før et reinmerke tas i bruk, skal den godkjennes av en merkenemnd.

Krav om overtagelse av siidaandel, reinflokk og reinmerke ved skifte av dødsbo. Samenes rett til reindrift og EMK protokoll artikkel i Retfærd 4/20s. Bare personer som har rett til reinmerke, jf. For årsmøteforhandlingene og valg skal det føres en protokoll, som oppleses ved møtets slutt og .

For årsmøteforhandlingene og valg skal det føres en protokoll, som oppleses ved møtets slutt og undertegnes av . Protokollen fra møtene med reineierne høsten 1852. Mearkaprotokolla : Nuorta-Finnmárkku mearkaprotokolla. Kopi av brev til LMD – rettigheter til reinmerke. Innhold: Protokoll fra komitémøte 0701- møte nr 10.

Om det samiska folket har de tilsluttende partene erkjent. Ved registrering av reinmerke skal det ses til at dette skiller seg fra gyldige . Utskrift av den protokoll som er omhandlet i § sendes til fylkesmannen i.

Reindriftsagronomen sende denne en fortegnelse over de reinmerker som er . Retten til reinmerke etter samisk sedvane og norsk lovgivning. Europeiske Menneskerettskonvensjon protokoll art. Sveriges anslutning till Europeiska unionen fogade protokoll. I kommisjonens protokoll kan man også lese at ”Fjeldfinnlensmannen” ikke. Ved registrering av reinmerke skal det ses til at.

I 18drog en gruppe samer fra Finnmark til Alaska for å lære inuittene tamreindrift. Med 5reinsdyr om bord på båten satte 1samer kursen over . I protokollen er det gjengitt forklaring fra vitnet Ole Pedersen Guttorm,. Register over reinmerker ble innført med virkning fra 1. Arkiv i Nordland: Sulitjelma aktiebolag, Protokoll over ansatte ved smeltehytten i Fagerli 1894 .