Reinmerker i norge

Finn eieren av en rein raskt basert på område, distrikt og reinmerke. Før et reinmerke tas i bruk, skal den godkjennes av en merkenemnd. Alle registrerte reinmerker i Norge finnes i et merkeregister.

Merking av rein og registrering av reinmerke er regulert i reindriftslovens kapittel 5. Ved feil er det registreringsvedtaket fra merkenemnda som er gjeldende.

De som ønsker utskrifter eller opplysninger om reinmerker må nå ta kontakt med . Allerede når barnet blir født søkes det om eget reinmerke. Nord-Norge topper lista over NRK Sápmis mest leste saker i 2016. Nettsiden vil på en oversiktlig måte vise 28reinmerker fordelt på 6. Det er skrevet litt i heraldisk litteratur om femerker (bl.a. reinmerker), men vi mangler fortsatt i. De registrerte reinmerkene i Norge finnes i et merkeregister. Dyreregister – Dyrebeskyttelsen i Norge har flere registre for dyr.

Reinmerkeregisteret – søkbart register for reinmerker ført av Reindriftsforvaltningen. Det er bare personer som har rett til reinmerke som kan eie rein i det. Tenkte på de distriktene som kommer inn til Norge.

For reindrift i Trollheimen og omegn gjelder reglene i lov 21. På samme måte som i Norge og Finland foreligger det et omfattende system med reinmerker. All rein skal være merket med eiers registrerte . Der kan du se hvordan alle reinmerkene i hele Norge ser ut. NOU Norges offentlige utredninger 2001: 34.

Skade voldt personer bosatt i Norge av finsk rein eller av reinens eiere eller gjeter. Reindriftsagronomen sende denne en fortegnelse over de reinmerker . Forhandlinger mellom Norge-Sverige og Finland-Russland kulminerte med at. Personlige reinmerker ble tildelt den enkelte og alle rein med dette merket og . Reindriften er en av få næringer i Norge med helårs beitedrift.

I de første merkeregistreringer før 19var deti Norge registrert totalt 6reinmerker. Omleggingen til bare ett reinmerke per driftsenhet, favoriserte mennene i reinnæringen. ILO-konvensjonen ble ratifisert av Norge i 1990.