Reise gangtid 2016

De nye allmenngjorte satsene etter tarifoppgjøret 20må først behandles i. Det er innført nye satser for reise- og gangtid hvor nattopphold ikke er. De nye satsene i overenskomsten gjelder fra 1.

Reise-, kost- og losjisak kan endre byggenæringen slik vi kjenner den. Videre er satsene i FOB for godtgjørelse av reise-/gangtid endret. Kapittel Reise- og oppholdsbestemmelser.

Reiser fra og med timer til og med timer, ulegitimert sats på kr 28-.

Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Selv jobber jeg i et firma der vi må reise 20min på egen tid. Men har forstått at andre praktiserer dette annerledes, og lurer på om det finnes regler for dette. Når arbeid på akkord eller tid må stanse og arbeidstakeren ikke anvises . Med reiseutgifter menes utgifter i forbindelse med reiser i oppdrag for.

De mest vanlige alternativene for dekning av reiseutgifter er:. Det er mange firmaer som fakturerer for reise/gangti dette er helt vanlig. Jeg har flere ganger kjørt minutter tidligere for å reise motsatt vei av.

Det skal betales en daglig godtgjørelse for gangti reisetid.

Fakta: Eksempel beregning av reisefradrag i 2016. Finansdepartementet antar at modellen over tid å gi mer presise anslag på faktisk . Denne overenskomsten trer i kraft fra og med 01. Mønstring kan skje direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser. Satsene for bilgodtgjørelse reguleres på samme tid og i samsvar med statens satser.

Fellesoverenskomsten for byggfag 20- 20Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Parat Næringslivets Hovedorganisasjon Byggenæringens . Gå til reiseplanleggeren; Gå til hovedmeny; Gå til søkefelt; Gå til innhold. Velg klokkeslett for avgang eller ankomst. Du har ingen sist brukte reiseforslag eller stoppesteder.

I 20var den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse kroner per km. Kilde: Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands). Forskrifen er fastsatt på grunnlag av Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) 2016–20mellom . Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av .