Rett til videregående opplæring voksne

Voksne over har rett til å få fullføre videregående. Det er ingen øvre aldersgrense for å søke videregående opplæring. Noen voksne har en lovfestet rett til videregående opplæring.

Fra og med det året du fyller år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet lan men ikke fullført videregående opplæring, etter . Utgangspunktet er klart, voksne som har fullført grunnskoleopplæring eller tilsvarende, har etter søknad rett til videregående opplæring. Voksne som ikke har benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring fra og med det året de . Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, og som ikke har fullført videregående opplæring før, kan ha rett til videregående opplæring.

Voksne som ikke har fullført videregående opplæring kan ha rett til gratis videregående opplæring etter fylte år. Voksne som mangler studiekompetanse kan søke om videregående opplæring for voksne. Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Da kan du søke om gratis videregående opplæring. Voksenretten innebærer at du har rett til et tilbud som kan gi deg studiekompetanse eller yrkeskompetanse.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til videregående opplæring for voksne, må du søke Rogaland fylkeskommune. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Dersom du har søkt og fått innvilget rett til videregående opplæring særskilt organisert for voksne, har du også rett til realkompetansevurdering. Voksne på år eller mer har ifølge opplæringsloven rett til gratis videregående opplæring hvis de har fullført grunn-. Hva innebærer retten til videregående opplæring?

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året . Voksne kan søke om inntak til ordinær videregående opplæring. Voksne søkere skal da prioriteres etter ungdom med rett etter opplæringslova §3-1. Videregående opplæring for voksne skal være fleksibel og tilpasset den enkeltes behov med hensyn til omfang, tid og . Voksenrett gjelder alle som ikke har fullført videregående opplæring og som fyller eller har fylt. Voksne vil imidlertid komme sist i køen, etter ungdom med rett.

II handler om videregående opplæring for voksne. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående skole, har etter søknad rett til videregående opplæring fra og med . Du kan få støtte til videregående opplæring selv om du ikke har ungdomsrett. Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til gratis videregående opplæring som voksne fra og med . Hvem har voksenrett og hva har de rett til? Rett/ikke rett til videregående opplæring for voksne avgjøres kun ved søknad om voksenopplæring:. Alle som ikke har fullført videregående opplæring som ungdom, har rett til gratis videregående opplæring som voksne fra og med det året de . Vi tilbyr gratis videregående utdanning for voksne.

Alle kan søke, men vi prioriterer søkarar med voksenrett. Denne rapporten omhandler grupper som ønsker å ta videregående i voksen alder, men som av ulike grunner ikke har en rett til det. Retten til realkompetansevurdering og videregående opplæring for voksne gjelder fra og med det året søkeren fyller år.

Voksne som har fullført grunnskolen, men ikke videregående opplæring, har etter søkna rett til videregående opplæring fra og med det året de fyller år.