Rettigheter som lærling

Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: Rettigheter etter . Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven.

Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring . Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Vis initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen!

Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid. Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften. Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, m. Hovedsiden Utdanning Yrkesfag Lærlingens rettigheter og plikter. Det er lurt å sette seg inn hvilke retter og plikter du har som lærling . Få svar på dette og se andre lærling rettigheter på caverion.

Du skal ha høy terskel for ikke å møte på jobb. Er det ikke mulig å komme på jobb – ringer du og gir . Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de plikter og rettigheter som følger lover, tariffavtaler og bedriftens arbeidsreglement.

Som lærling har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte.