Rus og alkohol

Den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol ligger på mellom og år. Statistikk, faktaark, rapporter og nyhetsmeldinger om alkohol og andre rusmidler. Er det sant at folk som begynner å drikke i tidlig alder, har lettere for å bli avhengig? Side med svar fra våre spesialister innen Alkohol og rus.

Kan jeg få straff for å drikke alkohol før jeg er år? Ikke alle gleder seg til ferier, fordi de vet det fort blir mye drikking eller annen rus hjemme. De fleste voksne mennesker har drukket alkohol, også de fleste av dere som leser.

Når det gjelder fakta om ungdom og rus vil jeg først og fremst komme inn på . Bruk av rusmidler har mange myter knyttet til seg, og også her finner vi myter som blir betraktet som sannhet. Rus er en betegnelse på de mentale og fysiske tilstandene som oppstår når en. En skiller mellom alkohol og liknende bedøvende rusmidler, som opium, . Rettighetsinnehaver: Kompetansesenter rus- region øst. Du kan bruke denne kalkulatoren til å beregne ditt typiske forbruk av alkohol, pr uke. Noen rusmidler er mer allmenne og brukes som dagligvarer og næringsmiddel.

For eksempel finnes det alkohol i øl og vin, nikotin i tobakk og koffein i kaffe. Bare en av ti elever kan tenke seg ei russetid uten alkohol.

Halvparten tror det kan være vanskelig å være russ uten å drikke. Her får du svar på det meste om rus – Oppsummering av rusuken med Supernytt. Alkohol er uten sammenligning det vanligste rusmiddelet i Norge. De fleste nordmenn har et nøkternt alkoholforbruk.

Hvilke direkte og indirekte farer kan narkotika, tobakk og alkohol føre til? Barn av mødre som misbruker alkohol har flere psykiske plager enn andre barn, ifølge ny norsk forskning. Studien fant ingen klar effekt av fars alkoholmisbruk. Men hva sier egentlig Bibelen om alkohol?

I denne artikkelen, som bygger på Gunnar Heienes foredrag “Holdninger til rusmidler.