Rusmidler definisjon

Rusmiddel Eit rusmiddel er eit kjemisk stoff som påverkar sentralnervesystemet slik at personen opplever endring i psykiske og kroppslege funksjonar. Tradisjonelt er definisjon av rusmidler knyttet til stoffer som ved inntak gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre . Andre rusmidler er i utgangspunktet kun lovlig til medisinsk bruk, som bedøvende.

Hvilke stoffer som i dag klassifiseres som narkotika blir i Norge definert . Det er mange måter å definere rusmiddelmisbruk på. Den kanskje mest vanlige måten å definere det på er bruk av rusmidler som har ført til skadevirkninger i . Narkotika, entall narkotikum (av narko-), rusmidler som er oppført på.

Narkotika er altså rusmidler definert på dette juridiske grunnlaget. I Norge defineres rusmisbruk etter den internasjonale sykdomsklassifikasjonen ICD-(1999), da den benyttes av det norske helsevesenet til å diagnostisere . Rus kan defineres som en kjemisk prosess i hjernen. Moderne neurobiologisk forskning har vist at alle psykoaktive stoffer har den egenskapen . Ofte er rusmidler en ekstra forsyning av stoffer som hjernen allerede produserer selv.

Stoffmisbruk er definert separat fra avhengighet av den . Begge disse begrepene har både en helsemessig og en normativ betydning, og begge brukes på flere ulike måter slik at meningsinnholdet mange ganger er . Hva kan man egentelig deffinere som rusmisbruk? Rusmisbruk defineres som ukontrollerbar bruk av rusmidler på tross av negative fysiske, .

En skulle tro at en mer naturlig definisjon dekket alle psykoaktive stoffer generelt, men det gjør den altså ikke. Man skiller ikke mellom legale og illegale rusmidler, men hvordan rusmidlene påvirker den psykiske lidelsen og det . Det er ingen definisjon, siden mange narkotiske stoffer virker. En del rusmidler unnslipper betegnelsen narkotika, men både koffein, tobakk . Det er mange måter å definere skadelig bruk og avheninghet på.

Vi velger å forholde oss til det internasjonale diganoseverktøyet ICD og gjengir . Du kan også legge til en definisjon av narkotika selv. Narkotika , som en samlebetegnelse på visse sosialt uaksepterte rusmidler. Figur Ulike definisjoner av begrepet narkotika, vist i et venndiagram. Ytre sirkel omslutter midler som kan gi brukeren en eller annen form .