Salpetersyre

Salpetersyre, HNO (av latin sal, salt og peter, klippe) er en sterk syre og samtidig et sterkt oksidasjonsmiddel, og må behandles med forsiktighet. V)syre med bruttoformel HNOog strukturformel HONO2. Salpetersyre er den mest bestandige og viktigste av oksosyrene til nitrogen.

Jeg håper at noen der ute vet hvor jeg kan få tak i den syre med . Yara er et sikkert valg som leverandør av salpetersyre. Salpetersyre 345x1Yara er verdens ledende operatør innen ammoniakk, som blant annet brukes i . Kobber reagerer med fortynnet salpetersyre.

Cu(s) + HNO3(aq) → Cu(NO3)2(aq) + NO(g) + H2O(l). Hvor mange g kobber kan vi maksimal løse i 2mL 0 . Kjemikalie er på EU´s liste over utgangsstoff for eksplosiver. Ved første gangs kjøp må en signere og beskrive bruken i et dokument. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK.

Vi lot salpetersyre reagere med noen kobberstifter i et reagensglass, det blir en blå farge på løsningen i reagensglasset. Nåværende administrativ norm i Norge for salpetersyre: ppm, mg/m³. Tommelfingerregelen som brukes i Norge aksepterer en overskridelse av normen . HNO + H O NO – + H O + Salpetersyre I ren, vannfri tilstand er salpetersyre en fargeløs væske.

Eller er det slik at en buffer ikke kan bestå av en sterk syre (her: salpetersyre) og en svak base? Hm, kom på dette underveis når jeg skrev, . Hva skjer med N og O i HNOi periodesystemet. Hei, finner ingen steder en virkelig god forklaring på hvorfor salpetersyre kalles en oksiderende syre, imotsetning til saltsyre? Salpetersyre og svovelsyre er to av de viktigste industrielle kjemikalier og er produsert i store mengder.

De er forbundet i en rekke måter, med hensyn til deres . Hjelp til kjøp og salg: hvor får jeg salpetersyre. Oversettelsen av ordet salpetersyre mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Translation for ‘salpetersyre’ in the free Danish-English dictionary and many other English translations. Du må aktivere JavaScript for å få nyhetene live.

Vurderer etablering av nytt forskningsselskap.