Samfunn

Et samfunn er en gruppe mennesker som lever sammen og deler institusjoner og som ofte har en felles kultur, felles tradisjoner og interesser. Moderne samfunn, et organisasjonssamfunn eller et verdenssamfunn? Samfunn, i politisk dagligtale ofte oppfattet som synonymt med nasjonalstat.

I samfunnsvitenskapene blir samfunn oftere analysert som et . Et samfunn betegner samlingen av alle levende organismer innen et område. Ofte brukes betegnelsene plante- og dyresamfunn, som da . Universitetet i Bergen har vært, er og skal være et internasjonalt forskningsuniversitet hvor all aktivitet er basert på akademisk frihet og nysgjerrighetsdrevet . For noen er det ofte sent om kvelden at alle de gode ideene og kreative tankene kommer, selv om det er om dagen de har mest bruk for dem. Hjelp og inspirasjon fra en avansert utenomjordisk sivilisasjon. Vil den gyldne tidsalder returnere til jorden? Sex og samfunn er landets største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Ved Sex og samfunn jobber vi for å forebygge seksuelt overførbare . Bare én av tre nordmenn mener bedrifter skal gi julegaven til et godt formål. Om sjefen gir bort julegaven, mener de fleste at det bør være til et lokalt tiltak. Innovative samfunn utnytter samspillet mellom ulike aktører for å skape nye løsninger. SINTEF deltar i dette samspillet ved å gjøre forskningsresultater .

Vår forskning retter seg mot å finne løsninger på de store samfunnsutfordringene, slik de blant annet er beskrevet i nasjonale plandokumenter og i EUs Horisont . Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi. Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er et enestående studietilbud i Norge som gir dybdekunnskap om ulike sider av feltet funksjonshemming og . STS er et samfunnsfag for deg som vil forstå hvordan samfunn og teknologi gjensidig virker på hverandre. Hvordan er ditt syn på rettferdighet, politikk og seksualitet påvirket av religion?

Hva skjer når ulike syn og religioner skal leve side om side, og hvorfor ender . Masterstudiet i religion og samfunn har fokus på samtidsreligion og legger særlig vekt på interreligiøse relasjoner, kjønnsperspektiver på religiøs endring samt . Skrevet av Tarjei Gilje, redaktør i Dagen. I denne boken formidler forfatterne kunnskapen de har om ulike samfunnsfaktorers betydning for utviklingen av psykoselidelser. Flertallet i Helse- og omsorgskomiteen ønsker ikke å endre abortloven for å hindre fosterreduksjon av tvillinger.

Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen Samfunn . Diskuter oppdragelse, familieforhold og alt annet som faller naturlig inn under kategorien. Det friksjonsfrie samfunn (Heftet) av forfatter Arne Krokan. Sponsing FosenKraft er en selvfølgelig bidragsyter til lag, individuelle utøvere, foreninger og arrangement lokalt. Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå viktige samfunnsprosesser og hvordan ulike verdisyn kommer til . Rus Samfunn er det eneste tidsskriftet i Norge som tar opp og formidler kunnskap og nyheter om rus- og avhengighetsproblematikk. Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til.

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen . Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn Tel: 00.