Samfunnskunnskap for innvandrere

På disse sidene finner du pensum til faget timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, . Rettigheter, plikter og muligheter spesielt for nyankomne innvandrere. Utlendinger som ønsker å bosette seg i Norge, trenger et lovlig oppholdsgrunnlag for å få . Her kan du ta eksempeloppgaver i samfunnskunnskap for norske innvandrere. Oppgavene i samfunnskunnskapsprøven vil ha annet . For lærere som underviser voksne innvandrere i timer samfunnskunnskap og norsklærere som tar opp samfunnsfaglige emner i . Informasjon til voksne innvandrere om samfunnskunnskapsprøve:. Ressurser for lærere i norskopplæringen som gir opplæring til voksne innvandrere etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap.

LærepLan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) finner du. Personer med rett og plikt, eller rett, til opplæring må ta samfunnskunnskap . Nye regler for fritak fra timer samfunnskunnskap.

Det er nye regler om fritak fra plikten til opplæring for innvandrere med rett og plikt eller . Lingu tilbyr det mest fleksible og brukervennlige kurset med timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Du lærer om norsk kultur, om arbeidslivet i .

Av Ingebjørg Dolve og Janne Grønningen Artikkelen er skrevet av forfatterne av læreverket Intro – samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Innvandrere mellom og år har rett og plikt til 6timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har en oppholdstillatelse som . Q-35/20Iverksetting av rett og plikt til 6timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Disse har fortsatt rett og plikt eller rett til 3timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Læreplanen ble en forskrift til Lov om . Innvandrere må bestå egne tester i muntlig norsk og samfunnskunnskap for å få permanent opphold i Norge, foreslår regjeringen.

Vox har ansvaret for læreplanen i norsk og samfunnskunnskap, og skal. Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap er hjemlet i Introduksjonsloven. Innvandrere uten rett, men med plikt til å delta i norskopplæringen, må . Informasjon om læremidler i norsk og samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige finner du på nettsider til Vox Mange av disse laeliLæremidler for . RektorTynset opplæringssenter Svanhild Næverdal.

En rekke innvandrere bosatt i Norge vil ha rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.